ขั้นตอนสร้าง Machine Learning  ด้วย AzureML

 ในการสร้าง Machine Learning  ด้วย AzureML นั้นมีขั้นตอนการสร้างง่าย ๆ คือ

Get the data คือการนำข้อมูลเราเรามาเข้าหน้า Experiments ทั้งชุดข้อมูลจากเครื่องของเราเอง ชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งชุดข้อมูลเล็กที่เราสามารถสร้างเองได้จาก Module ที่มี

Prepare the data คือการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่พร้อมจะนำไปวิเคราะห์ต่อได้ ทั้งการจัดการกับ Missing data การจัดการกับคอลัมน์ แถว การจัดการกับชนิดของข้อมูล แยกข้อมูลเพื่อเรียนรู้และทดสอบ เป็นต้น

Built-in ML Algorithms คือกระบวนการที่เราสามารถเลือกโมเดลที่เราต้องการหรือโมเดลที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลของเราเพื่อนำชุดข้อมูลของเรามา Train โดยโมเดลที่เราเลือก

Train and Evaluate the model คือกระบวนการที่เรานำชุดข้อมูลของเรามา Train โดยโมเดลที่เราเลือกจากนั้นเราจะนำโมเดลที่เราได้มาทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลของเรา

โดยการสร้างโมเดลของเราในหน้า Experiments จะมีหน้าตาดังนี้

Recent News & Events

Recent Articles