เราสามารถดูรายละเอียดของชุดข้อมูลของเรา โดย Azure ML ได้อย่างไร

เมื่อเราต้องการที่จะสร้างโมเดลของเราเองจากชุดข้อมูลที่เรามีอยู่นั้น ก่อนที่เราจะทำการสร้างโมเดลเราจะต้องรายละเอียดของข้อมูลเบื้องต้นก่อน เพื่อที่เราจะได้เลือกวิธีการจัดการกับข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลของเรา โดยมีวิธีการดังนี้

1. ลากข้อมูลที่เราต้องการสร้างโมเดลมาไว้ที่บน Workspace โดยนำข้อมูลที่เรานำเข้ามาจาก Saved Dataset เลือก My Datasets จากนั้นลากชุดข้อมูลที่เราต้องการมาไว้บน Workspace ได้เลย

2. จากนั้นเราจะดูรายละเอียดข้องข้อมูลข้อเราอย่างจำนวน Missing, Mean, Max, Min, SD, ชนิดของข้อมูล และกราฟของข้อมูลแต่ละคอลัมน์โดยการคลิกขวาที่วงกลมเล็ก ๆ ใต้ชุดข้อมูลที่เรานำมาวาง แล้วเลือก Visualize

3. เมื่อเรามาที่หน้า Visualize เราจะเห็นข้อมูลจำนวนแถว จำนวนคอลัมน์ของเรา   รวมถึงข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ และเมื่อเรากดไปที่แต่ละคอลัมน์จะปรากฏข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละคอลัมน์ที่เราต้องการ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบกราฟของข้อมูลแต่ละคอลัมน์ได้อีกด้วย ดังรูป

นอกจากนี้เรายงสามารถดูข้อมูลทางสถิติของชุดข้อมูลของเราได้มากกว่านี้ โดยการลาก Module ที่ชื่อว่า Summarize 

มาวางบน Workspace แล้วลากเส้นเชื่อมจากชุดข้อมูลของเราจากนั้นกด RUN แล้ว กด Visualize เราจะได้ข้อมูลดังรูป

Recent News & Events

Recent Articles