มาทำความรู้จักกับหน้า Experiment สำหรับทำโมเดลกันเถอะ

ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับหน้าตาของ Experiment ที่เราต้องใช้ในการสร้างโมเดลของเรานะคะ เราต้องสร้าง Experiment ของเราขึ้นมาก่อน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. กดที่ NEW บริเวณแถบด้านล่างของหน้า Azure ML

2. กดที่ Experiment จากนั้นกดที่ Blank Experiment

เมื่อทำการสร้าง Experiment ใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วเราจะได้หน้าตาของ workspace ใหม่ที่เราสร้างโมเดลได้ดังนี้ และเราสามารถเปลี่ยนชื่อ Experiment ของเราได้เลย

โดย workspace สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

Module มี Module ทั้งหมดให้เราเลือกใช้งานครอบคลุมทั้งการนำข้าข้อมูล, การจัดการกับข้อมูล anomaly detection, classification, regression, clustering และอื่น ๆ อีกมากมาย

Canvas คือส่วนที่เราจะลาก Module ของเราไปวางเพื่อสร้างเส้นเชื่อมที่เชื่อไปตามขั้นตอนที่เรากำหนดโดยเราสามารถสร้างโมเดลของเราตั้งแต่ต้นสิ้นสุดสมบูรณ์ได้บริเวณนี้

Properties คือส่วนที่เราสามารถกำหนดค่า Parameter ของ Module ของเราได้บริเวณนี้ซึ่งแต่ละ Module จะมี Parameter ของตนเอง ซึ่งสามารถติดตามได้จากบทความหน้าต่อไปค่ะ

Recent News & Events

Recent Articles