วิธีการนำข้อมูลเข้า Azure ML

บทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการ Get the data จากบทความที่แล้วในกระบวนการสร้าง Machine Learning  

ซึ่งกระบวนการ Get the data หรือกระบวนการนำข้อมูลเข้า Azure ML นี้มีหลักอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

  1. การนำเข้าจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในเครื่อง
  2. การนำเข้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
  3. การสร้างข้อมูลขนาดเล็กด้วยตนเอง

การนำเข้าข้อมูลจากเครื่อง
1. กด NEW บริเวณแถบด้านล่างของหน้า Azure ML

2. กดตรง DATASET

3. กดตรง From local File เพื่อเลือกข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของเราเข้ามา

4. เลือกนามสกุลไฟล์ และเลือกว่าไฟล์ที่เรานำเข้ามาต้องการให้มี header หรือชื่อคอลัมน์ไหมตามที่เราต้องการ และกดตรงเครื่องหมายถูก

การนำเข้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

1. การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เราทำได้โดยการลาก module ที่มีชื่อว่า Import data จาก Data input and Output หรือจาก

การพิมพ์ค้นหามาวาง

2. จากนั้นจึงเลือกแหล่งข้อมูลที่เราต้องการจาก Data source เช่นหากเราต้องการนำเข้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราจะเลือก Web URL via HTTP จากนั้นนำลิงค์ของแหล่งข้อมูลเรามาวางที่ช่อง Data source URL จากนั้นกด RUN

การสร้างข้อมูลขนาดเล็กด้วยตนเอง
1. การสร้างข้อมูลขนาดเล็ก เราทำได้โดยการลาก module ที่มีชื่อว่า Enter Data Manually จาก Data input and Output หรือจากการพิมพ์ค้นหามาวาง

2. เลือกชนิดของไฟล์ที่ DataFormat  และทำการสร้างข้อมูลโดยที่สามารถเลือกให้มี header หรือไม่มีก็ได้ จากนั้นเราจะพิมพ์ข้อมูลใส่ที่ช่อง Data หากเราเลือกแบบมี header บรรทัดแรกจะเป็น header โดยการพิมพ์เรียนตามคอลัมน์ที่เราต้องการโดยขั้นด้วย  ,  เมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จจึงกด RUN

จากวิธีการนำเข้าข้อมูลเบื้องต้นนั้นคุณสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่จะพร้อมสำหรับการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการอื่นใน AzureML ตามที่เราต้องการต่อไปค่ะ

Recent News & Events

Recent Articles