วิธีการ Deploy webservice ใน AzureML

ในบทความอื่น ๆ เราได้พูดถึงวิธีการสร้างโมเดลใน Experiment กันมาแล้วในหลาย ๆ บทความ ซึ่งในการใช้งานจริง ๆ แล้วเราไม่สามารถมาสร้างและปรับค่า Parameter ทุกรอบที่มีข้อมูลใหม่เข้ามา คำถามคือเราเราสร้างโมเดลของเราแล้วเราต้องการที่จะใช้งานได้ตลอดเราจะทำอย่างไร

วิธีการที่เราจะทำโมเดลใช้งานได้จริงโดยที่เราไม่ต้องมาทำ Experiment คือ เราจะ Deploy โมเดลของเราเพื่อใช้งานในรูปของ Web-Service ซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานโมเดลของเราได้ตลอดเวลา และใช้ได้ในอุปกรณ์ที่หลายหลาย โดยมีขึ้นตอนการทำ ดังนี้

เราจะมาลงรายละเอียดของขั้นตอนเหล่านี้กันเลยค่ะ

1. โมเดลที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้คือ การ classify รายได้โดยใช้ two class decision forest ดังรูป

2. บันทึก experiment ของเราเพื่อบันทึกเป็น experiment ใหม่โดยกด SAVE AS แล้วกำหนดชื่อใหม่ตามที่เราต้องการจากนั้นคลิก Pจากนั้นกด RUN

3. คลิกคำสั่ง SET UP WEB SERVICE เลือก Predictive Web Service จะปรากฏ module 2  module คือ Web service input และ Web service Output นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อีกดังรูป จากนั้นคลิก RUN

4. จากนั้นเราจะนำ module ที่ชื่อ Select Column in dataset จากนั้นเลือก Scored Labels และ Scored Probabilities มาเชื่อมกับ Score Model และ Web service Output จากนั้นคลิก RUN

5. การนั้นคลิก DEPLOY WEB SERVICE เราจะได้หน้าตาดังรูป

6. ในบทความนี้เราจะมานำเสนอวิธีใช้ผ่าน Excel โดยการคลิก New Web Services Experience ในนี้จะมีฟังก์ชันมากมายให้เราได้ลอง แต่ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก Consume แล้วเลือก Excel 2013 ซึ่งจะเป็นการดาวโหลตเพื่อมาใช้งาน

7. เปิดไฟล์ที่เราดาวโหลดเสร็จแล้วคลิก เปิดใช้งานการแก้ไข

8. จากนั้นคลิก AC-Webservice

จากนั้นเราจะได้หน้าต่างดังนี้

9. ากนั้นคลิก Use sample data เราจะได้ตัวอย่างข้อมูลพร้อมกับ feature แต่ละ feature บนหน้า excel

10.  ลบข้อมูลแถวอื่นที่ไม่ต้องการทิ้งโดยเหลือแค่แถวแรกแถวเดียว

11.  จากนั้นคลุมดำทั้งหมดแล้วคลิกตรงเครื่องหมายหลังช่อง input จากนั้นคลิก OK

12.  จากนั้นเราจะเลือกช่องที่เราต้องการแสดงผลการทำนายในตัวอย่างเราจะเลือกช่อง B4จากนั้นกด predict เราจะได้ค่าดังรูป และเมื่อเรามีข้อมูลค่าใหมาเราสามารถนำมาวางตาม feature แล้วเราสามารถ Predict ค่าได้เลย

Recent News & Events

Recent Articles